Jag har en intressebevakare

Om den bostadssökande har en intressebevakare ska en kopia av tingsrättens beslut om intressebevakning och intressebevakarens ifyllda samtycke lämnas in till Hoas.

På hyreskontrakt som faller under intressebevakaren tillämpas inga specialvillkor, men uppgiften om bostadserbjudandet och hyreskontraktet skickas också till honom eller henne.