Kan en minderårig söka en Hoas bostad?

Som minderårig kan du söka en Hoas bostad om din vårdnadshavare ger sitt samtycke. Då ansökan fylls i ska vårdnadshavarens uppgifter skrivas noggrant in i fältet som är reserverat för uppgifterna. Dessutom ska din vårdnadshavare fylla i och skriva under blanketten om samtycke av vårdnadshavaren. Blanketten om samtycke av vårdnadshavaren måste vara undertecknad med hand. Vänligen skicka den undertecknade blanketten till Hoas kundbetjäning. Personen som undertecknar blanketten bör vara samma person som angetts som vårdnadshavare i ansökan. Fr.o.m mars 2017 om vi kan erbjuda dig en bostad kommer ett tillsvidare kontrakt att tecknas.