Kan en minderårig söka en Hoas bostad?

Som minderårig kan du söka en Hoas bostad om din vårdnadshavare ger sitt samtycke. Då ansökan fylls i ska vårdnadshavarens uppgifter skrivas noggrant in i fältet som är reserverat för uppgifterna. Dessutom ska din vårdnadshavare fylla i och skriva under blanketten om samtycke av vårdnadshavaren. Personen som undertecknar blanketten bör vara samma person som angetts som vårdnadshavare i ansökan. Fr.o.m mars 2017 om vi kan erbjuda dig en bostad kommer ett tillsvidare kontrakt att tecknas.

Ifall du har ett 4 månader långt tidsbundet hyreskontakt enligt de gamla reglerna kan ett tillsvidare kontrakt göras om boendet och betalningen av hyran fungerar problemfritt och dina studier fortsätter. Det är på hyresgästens ansvar att se till att kontraktet förnyas.