Vad händer när en invånare flyttar ut?

Om du funderar på att flytta ut från kompisbostaden – prata med dina rumskompisar i förväg. Detta underlättar sökandet efter en ny invånare och dina rumskompisar kan förbereda sig för din flytt.

Uppsägningen bör du göra via Hoas uppsägningsblankett. Efter detta behandlar Hoas din uppsägningsanmälan och skickar en bekräftelse på uppsägningen. Samtidigt meddelar Hoas de andra rumskompisarna om din uppsägning samt instruktioner för fortskridandet.

När en invånare sagt upp sitt rum har de andra rumskompisarna följande alternativ:

1. Att föreslå en ny rumskompis till Hoas, inom utsatt tid.

  • En ny invånare kan ni söka t.ex. med hjälp av Hoas Matchie.
  • Agera snabbt: tidsfristen för att föreslå en ny rumskompis är kort, för att förhindra att rummet står tomt.
  • Rumskompisarna kan föreslå endast en ny hyresgäst per ledigt rum - andra förslag kommer att avvisas: det lönar sig alltså att diskutera med de andra invånarna om vem ni vill föreslå som ny rumskompis.
  • Den nya invånaren som ni föreslår bör fylla i Hoas bostadsansökan.
  • Hoas kontrollerar om den sökande som invånarna har föreslagit uppfyller Hoas kriterier för boenderätt. Om så är fallet, erbjuder Hoas rummet till den föreslagna sökanden.
  • Ifall att den nya sökande inte uppfyller Hoas kriterier för boenderätt meddelar vi er om möjligheten att föreslå en annan sökande.
  • Vid behov väljer Hoas en ny invånare till det lediga rummet i enlighet med de normala kriterierna för val av invånare.

2. Att själv också säga upp sitt rum

  • När en invånare har sagt upp sitt rum har de andra invånarna också möjlighet att säga upp sina rum. Uppsägningen bör göras via Hoas uppsägningsblankett.

3. Om rumskompisarna inte gör något alls, väljer Hoas en ny invånare till det lediga rummet i enlighet med de normala kriterierna för val av invånare.

Hoas överlämnar kontaktuppgifterna till de som bor i kompisbostaden till den nya invånaren, så att han/hon kan bekanta sig med rumskamraterna så fort som möjligt. Det är tillåtet att ha husdjur i kompisbostäderna, så vi rekommenderar att du pratar med dina rumskamrater om eventuella husdjur och allergier i förväg.