Så ansöker du om kompisbostad

Hoas Matchie-sökfunktionen hjälper dig att hitta en kamrat och där kan du även hitta studerande som redan bor i Hoas kompisbostäder, som letar efter en ny rumskompis för ett rum som kommer att bli ledigt. När du ansöker om en kompisbostad kan du uppge huruvida du godkänner att dina rumskompisar är av olika kön.

Du kan ansöka om kompisbostad på tre olika sätt:

  1. Ansök om en bostad tillsammans med en kompis du hittat via Hoas Matchie
  2. Ansök om en bostad tillsammans med en kompis du redan känner
  3. Ansök ensam om ett ledigt rum i en kompisbostad

Du kan alltså ansöka om ett rum i en kompisbostad antingen tillsammans med en ny kompis eller en kompis som du känner från förut. Du har också möjligheten att ensam ansöka om ett ledigt rum i en kompisbostad. Var och en som ansöker om att bo i en kompisbostad lämnar in en egen ansökningsblankett.

Om du ansöker om en bostad tillsammans med en kompis som du hittat via Hoas Matchie-funktionen ska ni båda fylla i varsin bostadsansökan. Kryssa för att ni söker bostad tillsammans med en kompis och fyll i koden som ni fått i Hoas Matchie-funktionen, i det fält som är avsett för det.

Också om du söker bostad med en kompis du känner ska varje sökande lämna in varsin bostadsansökan. Kom dock överens om vem av er som lämnar in sin ansökan först. Detta är viktigt eftersom den som lämnar in sin ansökan först får en kod som är gemensam för er, med vilken ni kan söka kompisbostad tillsammans. När var och en av er har lämnat in sin bostadsansökan kan vi para ihop er med hjälp av koderna på era ansökningar.

Om du ensam söker ett ledigt rum i en kompisbostad: lämna in en egen bostadsansökan. Ifall att du redan vet om ett rum som kommer att bli ledigt i en Hoas kompisbostad - uppge namnen på dina blivande Hoas-rumskompisar på ansökningsblankettens tilläggsuppgifter. Du kan också ensam ansöka om rum i kompisbostäder som blir lediga.

Jag söker bostad tillsammans med min match som jag hittat via Hoas Matchie

Du ansöker om kompisbostad genom att fylla i bostadsansökan på Hoas webbsida. Ifall att du redan har gjort en bostadsansökan, kan du uppdatera din ansökan med uppdateringsblanketten.

Välj ”jag har redan en rumskompis” på bostadsansökan och uppge koden som du har fått i Hoas Matchie-sökningen (x antal tecken) på punkten avsedd för det.

Jag söker bostad tillsammans med en kompis jag redan känner

Ifall att du har hittat din kompis på annat sätt kan ni skapa en egen kod med hjälp av bostadsansökningens ”skapa kompiskod”-funktion. Ni gör såhär:

  • Den av er som lämnar in bostadsansökan först skapar en gemensam kompiskod för er, som vi parar ihop era ansökningar med.
  • Observera att koderna har både stora och små bokstäver.
  • Vi rekommenderar att den första sökande genast ger koden till de andra, så att de andra också kan lämna in sina ansökningar.
  • De andra sökande lämnar in sina ansökningar, väljer ”jag har redan en rumskompis” och använder samma kod i fältet ”kompiskod”.

Ifall att era kriterier inte alls matchar, är det mycket möjligt att Hoas inte kan erbjuda er en kompisbostad enligt era önskemål. Det lönar sig alltså att diskutera med de andra sökande före ni lämnar in ansökningarna.

Om du är den första av er som lämnar in ansökan, skapa en gemensam kod för er kompisgrupp med hjälp av ansökningen på webbsidan. Kom ihåg att skriva ner koden och ge den till de andra sökande också. På så sätt kan Hoas para ihop era ansökningar.

Var och en av de sökande får en e-postbekräftelse då ansökningen godkänts.

Du kan bara ha en aktuell bostadsansökan för kompisbostad i taget. Om du vill söka med en ny kompis, kan du alltså uppdatera din ansökan och meddela den nya kompisens namn med uppdateringsblanketten. Meddela din kompis om att du ändrar din ansökan.