Kompisbostad –en ny era för rumskompisar har börjat

Nu är det möjligt att påverka valet av rumskompis både i samband med ansökningen och under tiden som hyresgäst!

Tidigare kunde kompisar som flyttade till en kompisbostad endast påverka valet av rumskompis i samband med ansökningen, och på grund av hyreskontraktet med gemensamt ansvar upphörde bådas boenderätt när den ena tog examen. I fortsättningen kommer inte en rumskompis utexaminering att leda till att alla rumskompisars boenderätt upphör - istället kommer de andra att ha möjlighet att välja en ny rumskompis.

En kompisbostad är, som namnet säger, ett boende tillsammans med rumskompisar i samma bostad. Kompisbostaden skiljer sig från traditionella delade bostäder (tidigare cellbostäder) i och med att de som bor i kompisbostaden har möjlighet att påverka valet av en ny invånare. Bottenlösningen för de delade bostäderna och kompisbostäderna är densamma.

Kompisbostäderna hyrs ut via ett särskilt hyreskontrakt, så att varje invånare hyr ett eget rum i bostaden. Ifall att en invånare flyttar ut, har de andra invånarna möjlighet att föreslå en ny invånare i enlighet med Hoas angivna anvisningar.

I kompisbostäderna är husdjur tillåtna. Vi rekommenderar att rumskompisarna diskuterar tillsammans angående eventuella husdjur och allergier.

Ytterligare uppgifter om så ansöker du om kompisbostad.