Hyreskontrakten i kompisbosäderna

Särskilda hyreskontrakt (fr.o.m. oktober 2016)

  • För kompisbostäderna får var och en av hyresgästerna ett eget kontrakt för ett rum i kompisbostaden. Var och en av hyresgästerna är självständigt ansvarig för att betala hyran för sitt rum samt för rummets skick. Invånarna ansvarar tillsammans för bostadens gemensamma utrymmen.
  • Alla som bor i kompisbostaden bör studera. Om en eller flera av invånarna utexamineras, avbryter studierna eller flyttar ut, blir de andra invånarna erbjudna möjligheten att föreslå en ny rumskompis till bostaden. Ifall att invånarna inte gör det inom utsatt tid eller den föreslagna invånaren inte uppfyller Hoas kriterier för val av invånare, väljer Hoas en ny invånare för det lediga rummet.

Hyreskontrakt med gemensamt ansvar (hyreskontrakt som ingåtts före oktober 2016)

  • Ett hyreskontrakt med medansvar, där invånarna tillsammans ansvarar för betalningen av hyran samt för bostadens skick.
  • Alla som bor i kompisbostaden bör studera. Om en eller flera av invånarna utexamineras, avbryter studierna eller flyttar ut, upphör även de andra invånarnas boenderätt i kompisbostaden.