Att bekräfta ett bostadserbjudande för kompisbostad

När en lämplig bostad blir ledig skickar vi bostadserbjudanden till dig och den rumskompis som du har uppgett i din bostadsansökan. Läs noga instruktionerna för hur du godkänner erbjudandet.

Om ni vill ta emot bostaden som erbjudits er – agera snabbt. Varje sökande bör bekräfta sitt eget hyreskontrakt genom att lämna in till Hoas de dokument som efterfrågats i bostadserbjudandet, inom utsatt tid. Hoas bekräftar inte hyreskontraktet förrän alla dokumenten som krävs (studieintyg, kvitto på betald deposition och hyreskontrakt med underskrift) har lämnats in. Om du av någon orsak inte vill ta emot kompisbostaden som erbjudits er – diskutera det med de andra sökande och meddela Hoas att du avbryter bostadserbjudandet.

Ytterligare uppgifter om att godkänna ett bostadserbjudande.