Under vilka grunder hyrs en bostad ut?

Staten stöder byggande av Hoas studiebostäder. Därför kan inte vem som helst bo i Hoas bostäder, utan valet av hyresgäster styrs av statens finansiering- och utvecklingscentral ARA:s instruktioner. Valet av hyresgäster påverkas också av Hoas egna regler.

Företräde ges åt de som

  • är bostadslösa
  • är mindre bemedlade och/eller låginkomsttagare
  • är i snabbt behov av bostad
  • avlägger grundexamen som leder till examen                  

I början av terminerna, i augusti–oktober och i januari–februari, erbjuder vi de bostäder som blir lediga huvudsakligen åt nya studerande. Företräde ges åt de som kommer från utanför huvudstadsregionen.

De som studerar i Helsingfors har företräde till bostäder i Helsingfors. Vad gäller sökande av kamrat- eller familjebostäder ska minst den ena som söker bostad studera i Helsingfors.

Forskarstuderande och studerande som avlägger fristående examen har inte företräde vid erbjudande av bostäder.

För val av hyresgäster i en del fastigheter följs dessutom regler som grundar sig bl.a. på ägande av fastigheter och på villkoren för uthyrandet av tomten.

Hoas följer campusprincipen vid erbjudande av bostäder

Vi strävar efter att hitta bostadslösningar som stöder studierna. Bostäderna hyrs ut enligt läroinrättningens campusområde. I första hand strävar vi efter att erbjuda de sökande en bostad som ligger nära läroinrättningen och/eller har goda allmänna trafikförbindelser från den stad där den sökande studerar.                 

  • Hoas anser att förbindelserna är goda om en resa med allmänna förbindelser tar högst 45-50 minuter åt ett håll.