Förbättra dina chanser

Antalet ansökningar för Hoas bostäder är i regel stor året runt och därför kan Hoas inte erbjuda bostäder åt alla som söker en bostad. Möjligheten att få en bostad är högre om du är redo att ta emot en bostad från ett större område och om du väljer en högre maximihyra. Du kan uppdatera din ansökan med en uppdateringsblankett.

Helsingfors stad har lång väntetid till sina bostäder. Vid val av områds önskemålet är det bra att komma ihåg Hoas campus princip. Med maximihyra avses hur hög hyra du är redo att betala.

  • Notera att om du väljer t.ex. 300 euro/månad som din maximihyra, erbjuds till dig bostäder med en maximihyra på 300 euro/månad eller mindre.

Vi erbjuder alltid bostäder i första hand åt grundexamensstuderande. Vi kan bara sällan erbjuda bostäder åt forskarstuderande.