Möblerade bostäder för våren

Hoas kan erbjuda omöblerade bostäder på våren i januari-maj. Vem som helst kan söka en bostad om man t.ex. får ett sommarjobb eller en studieplats i huvudstadsregionen eller kranskommunerna. Bostäder beviljas i regel till studeranden.

Lägenheter för våren är möblerade rum i delad bostad eller ettor. Möblerade lägenheter kommer att erbjudas från lägenhetskvoten reserverad för utbytesstudenter. Du kan hitta information om lägenhetstypen och hyrorna på utbytesstudiesidorna (sidan är på engelska). Största del av bostäder är rum i delad bostad. De finns mindre ettor.

Bostäderna ligger i huvudstadsregionen (Helsingfors, Esbo, och Vanda). Du kan hitta mera information om Hoas lägenheter from här. I bostäderna finns standardmöbler. Du kan hitta möblemang frän här.

  • Hyresgarantin i de möblerade bostäderna är 500 euro oberoende av bostadstypen.
  • Hyresavtal kan göras minst till en kalendermånad
  • Man kan bo i dem fram till den 31.5.

Sök en bostad med en blankett för sommarbostäder

Både möblerade bostäder för januari–maj och omöblerade bostäder för april–augusti kan sökas meden blankett för sommarbostäder. Ansökan raderas när ansökningen tar slut.

En bostadsansökan kan fyllas i högst 4 månader före det önskade flyttdatumet och efter du har fått en bekräftelse på ditt sommarjobb eller sommarskola. I första hand strävar vi efter att erbjuda de sökande en bostad som ligger nära sommarjobbplats eller sommarskola och/eller har goda allmänna trafikförbindelser.  Med sommarbostadsansökan kan man bara få ett bostadserbjudande.

Ytterligare uppgifter om tillfälligt boende under våren och sommaren får du från vår kundservice exchangestudents[at]hoas.fi