Hur betalar jag garantin?

Information om garantin

Hyresgarantin för cellbostaden och kompisbostaden är 260 euro, för övriga bostäder 500 euro.

Då hyresgästen tar emot bostaden betalar han eller hon en hyresgaranti till hyresvärden. Garantiavgiften är en garanti för Hoas i fall hyresgästen inte betalar sin hyra, andra avgifter eller skadar sin bostad.

Betalning av garantin

Garantin kan betalas via nätbanken eller på bankkontoret enligt betalningsuppgifterna i bostadserbjudande. Man måste leverera ett kvitto över betalningen till hyresvärden tillsammans med övriga nodvändiga bilagor för bekräftelsen av hyreskontraktet. Den sista dagen du måste leverera dessa dokument hittas i erbjudandet.

Använd det givna kontonumret och referensnumret då du betalar garantiavgiften.

Återbördandet av garantin

Information om återbördandet av garantin efter att hyreskontraktet upphört hittas på sidan Återbördandet av garantin.

Garanti som betalas av Fpa

Administrationen av garantierna har överflyttats från socialbyrån till Fpa fr.o.m 1.1.2017. När du söker garanti från Fpa kontrollera med Hoas och Fpa om de aktuella procedurerna.