Kan jag få ett nytt erbjudande?

Du kan få högst två erbjudanden med en ansökan. Hoas erbjuder i första hand bostäder till de som inte har fått ett enda erbjudande. Därför lönar det sig att notera när man inte godkänner det första erbjudandet att det kan ta länge innan man får ett till.

I början av terminen (augusti–oktober och januari–februari) kan man få högst ett erbjudande. Man kan få bara ett bostadserbjudande med ansökan on överföring av boenderätt.