Studieintyg

Alla studeranden ska lämna in ett närvarointyg/studieintyg (intyget får vara högst 3 månader gammalt).

  • Högskolestuderande: Högskolestuderande ska också lämna in ett studieutdrag (du kan skriva ut den från nätet om dina personuppgifter och avlagda kurser med studiepoäng och avläggningsdatum syns på den).
  • För nya studerande räcker ett antagningsintyg om ett närvarointyg inte finns tillgängligt.
  • I familjeavtal räcker det att bara en hyresgäst lämnar in ett studieintyg.
  • Om du blev antagen året innan men du har anmält dig som frånvarande, t.ex. på grund av militärtjänst, ska du lämna in antagningsintyget och ett frånvarointyg från skolan. Detta är ett bevis på att du har tagit emot din studieplats fast du inte har börjat studera direkt. I detta fall begär vi även ett närvarointyg senare.