Hur godkänner jag ett bostadserbjudande?

Bekräftelse med nätbankskoder

Du kan bekräfta ditt hyresavtal genom att signera det i vår elektroniska tjänst och sända erforderliga dokument till Hoas inom den angivna tidsfristen. Den elektroniska tjänsten är kostnadsfri.

 1. Logga in i den elektroniska tjänsten “Bostadserbjudande från Hoas” via länken som finns i e-postmeddelandet.
 2. Gör en stark identifiering med dina nätbankskoder.
 3. Bekanta dig med bostadserbjudandet och ladda upp de dokument som tjänsten begär.
 4. Signera hyresavtalet elektroniskt.
  • Gällande sådana avtal som har flera olika hyresgäster, bör du observera att bägge hyresgäster bör signera kontraktet med egna bankkoder.
 5. När dokumenten du laddat upp har levererats till Hoas, får du ett meddelande om detta till din e-post. Dokumenten kan laddas ner i tjänsten i 30 dagars tid efter att de laddats upp.

Läs mera om när hyresavtalet är bekräftat här.

Bekräftelse utan bankkoder

Du kan bekräfta ditt hyresavtal genom att signera det i vår elektroniska tjänst och sända erforderliga dokument till Hoas inom den angivna tidsfristen. Den elektroniska tjänsten är kostnadsfri.

 1. Logga in i den elektroniska tjänsten “Bostadserbjudande från Hoas” via länken som finns i e-postmeddelandet.
  • Gällande avtal som har flera olika hyresgäster, skriver var och en under samma bostadserbjudande, en åt gången.
 2. Bekanta dig med bostadserbjudandet och underteckna hyresavtalet.
  • Ladda ner hyresavtalet på din dator, skriv ut alla sidor, underteckna för hand, skanna in och ladda upp alla sidor i tjänsten.
  • Gällande avtal som har flera hyresgäster, bör bägge hyresgäster logga in i den elektroniska tjänsten separat. Den som först loggar in kan ladda upp begärda dokument i den elektroniska tjänsten, varefter den andra hyresgästen bör logga in i tjänsten för egen del och elektroniskt sända in behövliga dokument till Hoas.
 3. Ladda upp begärda dokument.
  • Kopia av pass eller EU-identitetskort.
 4. När dokumenten du laddat upp har levererats till Hoas, får du ett meddelande om detta till din e-post. Dokumenten kan laddas ner i tjänsten i 30 dagars tid efter att de laddats upp.

Läs mera om när hyresavtalet är bekräftat här.