Bekräfta avtalet innan det givna datumet på erbjudandet

Om du behöver mera tid för att bekräfta erbjudandet vänligen kontakta vår kundservice så fort som möjligt. Notera att det inte alltid är möjligt att ge extratid.

Efter att det givna datumet går ut upphör erbjudandet automatisk och bostaden erbjuds till följande sökande. Din ansökan raderas också automatiskt. Om du svarar på erbjudandet för sent är det mycket möjligt att bostaden har erbjudits till följande sökande. När Hoas erbjuder en bostad är svarstiden i regel kort (några vardagar) eftersom det finns så många sökande.