Att bekräfta ett bostadserbjudande

Efter att du har undertecknat hyresavtalet granskar vi de dokument som du bifogat. Om dokumenten är i sin ordning, sänder vi dig en bekräftelse per e-post om att hyresavtalet har godkänts. Om du skrivit under hyreskontraktet i den elektroniskta tjänsten kan du via e-post länken logga in till den elektroniska tjänsten var du hittar ditt undertecknade hyresavtalet, bankgiro för hyresbetalning och en snabbguide för nya hyresgäster. Du observerar väl att hyresavtalet endast kan godkännas om alla begärda bilagor har sänts in i tid.

Vi kontrollerar bl.a. din boenderätt utifrån de studieintyg som du lämnat in. Om du inte har boenderätt kan det hända att erbjudandet återkallas.

Hyreskontraktet är bindande för båda parterna när den sökande har lämnat in alla dokument som krävs och hyresvärden har godkänt dem. Avtalet kan inte återkallas efter att det har bekräftats, utan avtalet ska vid behov sägas upp enligt lagen om hyra av bostadslägenhet (52 §).

 Vänligen notera att ditt erbjudande endast gäller bostaden på erbjudandet. Erbjudandet kan godkännas eller inte godkännas – den kan inte bytas ut mot en annan bostad.