När och hur kan jag söka en bostad?

Du kan ansöka om bostad via bostadsansökan genast då din studieplats bekräftats men dock tidigast fyra månader innan önskad flyttdag.

  • Om du till exempel behöver en bostad från och med den första september kan du lämna in ansökan tidigast den första maj samma år.

Bostaden kan inte tas emot förrän skolan har börjat och då du närvaroanmält dig. Om du inleder dina studier och din skola börjar t.ex. i januari kan du inte ta emot en bostad i december. Undantaget är sommarmånaderna: om du ska inleda dins studier till hösten kan du ta emot bostaden redan från och med juni.

Kontrollera att dina kontaktuppgifter är korrekta på din ansökan. Om kontaktuppgifterna är felaktiga kan vi inte skicka viktiga meddelande angående din ansökan eller bostadserbjudan. Om du inte kan skicka din ansökan kontrollera att du har fyllt i alla obligatoriska fält som är markerade med stjärnor.

Hur många bostadsansökningar kan jag ha samtidigt?

Den sökande kan samtidigt ha en ansöka i kraft för varje ansökningstyp (ensam, familj).

När du söker en bostad ensam kan du med samma ansökan söka ett rum, en kompisbostad, en etta eller en tvåa för en person. 

Med en familjebostadsansökan kan du söka en etta, tvåa, trea eller fyra. Du kan inte med samma partner söka både en familje- och kompisbostad.

Vad händer efter att jag har lämnat en ansökan?

Efter att du har fyllt i en ansökan handläggs den av Hoas och vi skickar per e-post en bekräftelse på giltigheten av din ansökan. Vi kontaktar dig om vi behöver ett studieintyg för att handlägga din ansökan.

Vi kontaktar dig om bilagorna är bristfälliga eller felaktiga. Då ska du komplettera din ansökan i utsatt tid. I annat fall raderas den automatiskt vid utgången av den utsatta tiden.

Att ansökan godkänns betyder inte automatiskt att man få en bostad.

Ansökans inlämningsdag har betydelse

Ansökans inlämningsdag har betydelse: Hoas strävar efter att erbjuda bostad åt de som väntat längst. Vänligen notera dock att de främsta kriterierna för Hoas erbjudande av bostäder är hemlöshet och medellöshet, således är de som väntat längst inte alltid i förtur då vi erbjuder bostäder.

Hur länge gäller min ansökan?

Ansökan gäller i tre (3) månader efter att den lämnades in. Ansökan ska uppdateras minst var tredje månad så att den inte föråldras och raderas från vårt system. Om du söker en bostad aktivt rekommenderar vi att du uppdaterar din ansökan varje månad.

Du kan uppdatera din ansökan på en uppdateringsblankett. Vänligen notera att upprepade kontakter inte snabbar på eller inverkar på att man får en bostad.

Att lämna in en ny ansökan medan den gamla är i kraft uppdaterar den tidigare ansökan och den nya ansökan blir ogiltig. Att lämna in en ny familje- och/eller kompisansökan med en ny sökande ersätter och raderar den gamla ansökan automatiskt.

Hur kan jag ändra på de uppgifter som jag uppgett på min ansökan?

Om dina önskemål angående bostaden eller din livssituation ändras kan du uppdatera din ansökan med en uppdateringsblankett.

Man kan inte lägga till eller radera sökande. Om du har ansökt om en familje- eller kompisbostad men du vill söka bostad med en annan person eller ensam ska du radera den tidigare ansökan och lämna in en ny ensam eller tillsammans med den nya sökande. I erbjudningsskedet är det inte möjligt att ändra på de sökande.