När får jag ett erbjudande?

Hoas har inga könummer för bostadsansökningarna. När en bostad erbjuds beaktas behovet av bostaden, den sökandes förmögenhet och ekonomiska situation och väntetiden. I början av terminen erbjuds bostäder i första hand till studerande som kommer från utanför huvudstadsregionen och som studerar för första året. Den som har väntat längst får alltså inte nödvändigtvis bostad först.

Vi kan inte ge uppskattningar om väntetiden eller tidpunkten för när vi kan skicka ett bostadserbjudande. De hyrda lägenheterna har en uppsägningstid på en månad och därför vet Hoas bostadssituationen först en månad innan bostaden blir ledig. Därför kan vi inte på förhand säga när bostäder blir lediga, hur många det finns och på vilka områden.

Uppsägningsanmälningar, bostadserbjudanden och avbokningar av erbjudanden handläggs dagligen och därför ändras bostadssituationen dagligen. Vi strävar efter att erbjuda bostäder så fort de blir lediga. Vänligen notera att ett bostadserbjudande kan komma med mycket kort varsel.

Efterfrågan av bostäderna varierar mellan olika årstider. I början av terminen är efterfrågan som störst och tillgängliga bostäder hyrs ut snabbt. Under flesta år finns det i slutet av våren och på sommaren mest lediga bostäder i jämförelse med antalet sökande. Vänligen notera att Hoas inte kan erbjuda bostäder åt alla sökanden.

Hoas kan beakta uppsägningstiden i din nuvarande bostad. Vänligen notera att om du väntar på att en passlig bostad blir ledig kan väntetiden bli längre.

Hur får jag ett bostadserbjudande?

Bostadserbjudanden skickas via en elektronisk tjänst. Du kommer att få ett e-post som innehåller en länk till den elektroniska tjänsten. Du kan bekräfta ditt hyresavtal genom att signera det i vår elektroniska tjänst och sända erforderliga dokument till Hoas inom den angivna tidsfristen. Vi anmäler dig via e-post när vi har behandlat och godkänt din bekräftels.

Du ska på ansökan meddela en sådan e-postadress som du läser regelbundet och kontrollera att Hoas är på listan av trygga sändare så att våra meddelanden inte hamnar i skräppost.

Det är på den sökandes ansvar att kontaktuppgifterna på ansökan är korrekta och uppdaterade. Om du har gett felaktiga kontaktuppgifter till Hoas och därför inte får uppgifter om erbjudandet eller får erbjudandet för sent är Hoas inte skyldigt att erbjuda en ny bostad.