Hur länge gäller min ansökan?

Ansökan gäller i tre (3) månader efter att den lämnades in. Ansökan ska uppdateras minst var tredje månad så att den inte föråldras och raderas från vårt system. Om du söker en bostad aktivt rekommenderar vi att du uppdaterar din ansökan varje månad.

Du kan uppdatera din ansökan på en uppdateringsblankett. Vänligen notera att upprepade kontakter inte snabbar på eller inverkar på att man får en bostad.

Att lämna in en ny ansökan medan den gamla är i kraft uppdaterar den tidigare ansökan och den nya ansökan blir ogiltig. Att lämna in en ny familje- och/eller kompisansökan med en ny sökande ersätter och raderar den gamla ansökan automatiskt.