Hur kan jag ändra på de uppgifter som jag uppgett på min ansökan?

Om dina önskemål angående bostaden eller din livssituation ändras kan du uppdatera din ansökan med en uppdateringsblankett.

Man kan inte lägga till eller radera sökande. Om du har ansökt om en familje- eller kompisbostad men du vill söka bostad med en annan person eller ensam ska du radera den tidigare ansökan och lämna in en ny ensam eller tillsammans med den nya sökande. I erbjudningsskedet är det inte möjligt att ändra på de sökande.