Hem för studerande

Du kan söka en bostad hos Hoas om dina studier är på heltid, leder till examen, berättigar till studiestöd och sker i huvudstadsregionen eller i kranskommunerna.

Boendeformer

Hoas har Finlands mest omfattande urval av olika studentbostäder: ettor, rum i delad bostad, familj- och kompisbostäder, små tvårummare och delade ettor.

Det finns studentbostäder med olika standard och prisklasser för olika perioder i de studerandes liv. Det finns bostäder i flera stadsdelar nära olika läroanstalter. I nyare eller grundrenoverade bostäder nära Helsingfors centrum är hyran oftast högre än i andra bostäder.

Bostadsansökan

Du kan ansöka om bostad via bostadsansökan genast då din studieplats bekräftats men dock tidigast fyra månader innan önskad flyttdag.

Ansökan gäller i tre månader efter att den lämnades in.
 
Om dina önskemål angående bostaden eller din livssituation ändras kan du uppdatera din ansökan.

Bostadserbjudande

Hoas har inga könummer för bostadsansökningarna. När en bostad erbjuds beaktas behovet av bostaden, den sökandes förmögenhet och ekonomiska situation och väntetiden. I början av terminen erbjuds bostäder i första hand till studerande som kommer från utanför huvudstadsregionen och som studerar för första året.