Vem kan söka en bostad hos Hoas?

Du kan söka en bostad hos Hoas om dina studier är på heltid, leder till examen, berättigar till studiestöd och sker i huvudstadsregionen eller i kranskommunerna.

Under våren och sommaren kan även andra än studerande söka bostäder hos Hoas.

Kan en minderårig söka en Hoas bostad?

Som minderårig kan du söka en Hoas bostad om din vårdnadshavare ger sitt samtycke. Då ansökan fylls i ska vårdnadshavarens uppgifter skrivas noggrant in i fältet som är reserverat för uppgifterna.

Kontroll av kreditupplysningar

De sökandes och vårdnadshavarens, om den sökande är minderårig, kreditupplysningar kontrolleras alltid automatiskt i samband med ansökan från Suomen Asiakastieto. En eventuell betalningsstörning förhindrar inte att söka en bostad. Om kontrollen visar att den sökande eller den minderåriga sökandes vårdnadshavare har betalningsstörningar tillämpas striktare villkor på hyreskontraktet för det eventuella bostadserbjudandet.

Sökande av en bostad om du redan har en bostad hos Hoas

Sökande som har redan en bostad hos Hoas kan lämna ansökan till ett nytt Hoas bostad. Intern flyttning betyder ett flytt från en Hoas bostad till en annan (t.ex. från en delad bostad till en kompisbostad) utan tvingande skäl. Med överföring av boenderätt avses flyttning från en Hoas bostad till en annan på grund av ändrade omständigheter.

Boendeformer

Hoas har Finlands mest omfattande urval av olika studentbostäder: ettor, rum i delad bostad, familj- och kompisbostäder, små tvårummare och delade ettor.

Det finns studentbostäder med olika standard och prisklasser för olika perioder i de studerandes liv. Det finns bostäder i flera stadsdelar nära olika läroanstalter. I nyare eller grundrenoverade bostäder nära Helsingfors centrum är hyran oftast högre än i andra bostäder. I det här kapitlet hittar du presentationer på olika bostadstyper hos Hoas. Vänligen notera att alla bostadstyper inte finns i alla hus.

Storleken på hyran påverkas av storleken på bostaden, läget, fastighetens ålder och de genomförda grundrenoveringarna.

Hoas bostäder är rökfria, men Hoas kan tyvärr inte erbjuda allergibostäder.

Vad ingår i hyran?

I alla delade bostäder samt i vissa andra bostadstyper ingår vatten och el i hyran. Övriga avgiftsfria extratjänster (i nästan alla fastigheter) är HOASnet (50 Mb/s), tvättstuga, bastuturer, hyresgästernas gemensamma utrymmen och förvaringsutrymmen.

Under vilka grunder hyrs en bostad ut?

Staten stöder byggande av Hoas studiebostäder. Därför kan inte vem som helst bo i Hoas bostäder, utan valet av hyresgäster styrs av statens finansiering- och utvecklingscentral ARA:s instruktioner. Valet av hyresgäster påverkas också av Hoas egna regler.

Tillfälligt boende

Hoas kan erbjuda möblerade bostäder på våren i januari–maj och omöblerade bostäder på sommaren i april–augusti. 

Tillgängligt boende

Flera nyare Hoas fastigheter är tillgängliga. I Hoas fastighet på Lauttasaari i Helsingfors (Haahkakuja 5) finns boendeenheten som drivs av Stiftelsen för handikappade barn och ungdomar (Vamlas).

Att bo tillsammans

Kompisbostaden är numera kompisbostad. Nu är det möjligt att påverka valet av rumskompis både i samband med ansökningen och under tiden som hyresgäst! Du kan alltså ansöka om ett rum i en kompisbostad antingen tillsammans med en ny kompis eller en kompis som du känner från förut. Du har också möjligheten att ensam ansöka om ett ledigt rum i en kompisbostad.

www.hoasmatchie.fi

När och hur kan jag söka en bostad?

Du kan ansöka om bostad via bostadsansökan genast då din studieplats bekräftats men dock tidigast fyra månader innan önskad flyttdag.

Hur länge gäller min ansökan?

Ansökan gäller i tre månader efter att den lämnades in. Ansökan ska uppdateras minst var tredje månad så att den inte föråldras och raderas från vårt system. Om du söker en bostad aktivt rekommenderar vi att du uppdaterar din ansökan varje månad.

Hur kan jag ändra på de uppgifter som jag uppgett på min ansökan?

Om dina önskemål angående bostaden eller din livssituation ändras kan du uppdatera din ansökan med en uppdateringsblankett.

När får jag ett erbjudande?

Hoas har inga könummer för bostadsansökningarna. När en bostad erbjuds beaktas behovet av bostaden, den sökandes förmögenhet och ekonomiska situation och väntetiden. I början av terminen erbjuds bostäder i första hand till studerande som kommer från utanför huvudstadsregionen och som studerar för första året.

Att godkänna ett bostadserbjudande

Du kan bekräfta ditt hyresavtal genom att signera det i den elektroniska tjänsten och sända in erforderliga dokument till Hoas inom den angivna tidsfristen. Hyresavtalet är bindande för båda parter när den ansökande har levererat behövliga dokument och hyresvärden har godkänt dessa. När hyresavtalet är bekräftat raderas din bostadsansökan.

Betalning av garantin

Då hyresgästen tar emot bostaden betalar han eller hon en hyresgaranti och levererar kvittot på betalningen till Hoas. Om socialbyrån har beviljat en garanti till hyresgästen måste några speciella villkor observeras.

Att tacka nej till ett bostadserbjudande

Du kan tacka nej till ett bostadserbjudande via återkallningsblankett.

Vanliga frågor

Här finns svar på vanligaste frågor angående sökning av bostäder hos Hoas.