Uppsägningstid

Uppsägningstiden är alltid en kalendermånad. Uppsägningstiden räknas från den sista dagen i den kalendermånad som uppsägningen har gjorts. Kom alltså ihåg att säga upp kontraktet i tid.

Hyresgästen är skyldig att själv säga upp sin bostad då studierna avslutas. Då dina studier är på slutrakan kan du antingen själv säga upp din bostad med en normal uppsägningstid på en månad eller så kan du meddela ärendet till Hoas kundservice. Då säger Hoas upp hyreskontraktet och följer hyresvärdens uppsägningstid.

Tidsbundna avtal

Hyreskontrakt som gjorts för bostäder med tidsbundna och begränsade boendetider upphör utan separat uppsägning enligt den avtalsperiod som anges på kontraktet.

Hyresgästen kan också själv säga upp ett tidsbundet hyreskontrakt med en kalendermånads uppsägningstid. Undantag utgörs av tidsbundna sommarhyreskontrakt och utbytesstuderandens hyreskontrakt för möblerade bostäder. Dessa upphör automatiskt inom utsatt tid.

Hyresvärdens uppsägningstid

Hyresvärdens uppsägningstid är sex kalendermånader om hyreskontraktet har pågått minst ett år. För hyresförhållanden som pågått under ett år är hyresvärdens uppsägningstid tre kalendermånader.

Den vanligaste orsaken till att Hoas säger upp ditt kontrakt är att dina studier har avslutats eller avbrutits.