Kan en uppsägning återkallas?

Om du har lämnat in en uppsägningsanmälan och fått en bekräftelse på uppsägningen är hyresförhållandet avslutat och din bostad har flyttats vidare för uthyrning. Om du ändå vill återkalla din uppsägning och stanna i bostaden ska du omedelbart kontakta Hoas kundservice per telefon.

Då du ringer vår kundservice kontrollerar vi om bostaden redan är erbjuden eller uthyrd till en annan person. Om bostaden fortfarande är ledig kan man vanligen återkalla uppsägningen. Vänligen notera att Hoas förbehåller sig rätten att inte återkalla uppsägningen.

Om uppsägningen kan återkallas ber vi dig ännu att skriftligen meddela ditt önskemål per e-post på asumispalvelut(at)hoas.fi. Kompis- och familjekontrakt som sagts upp och återkallats kräver att alla som skrivit under uppsägningen återkallar den.

När vi får din bekräftelse återkallas uppsägningen och ditt hyreskontrakt fortsätter enligt de gamla villkoren. För en återkallelse av en uppsägning debiterar vi 42 euro enligt ersättningsprislistan. En återkallelse av en uppsägning kan inte hävas. Om du ändrar dig angående återkallelsen så ska du lämna en ny uppsägningsanmälan.

Kan man återkalla en uppsägning som Hoas har gjort?

Det är sällan möjligt att återkalla en uppsägning gjord av Hoas, eftersom en uppsägning gjord av hyresvärden endast görs på grund av vägande skäl (till exempel för att dina studier har avslutats). Om din situation ändå ändras och du till exempel får information om en ny studieplats ska du omedelbart kontakta Hoas kundservice. Vi ser över möjligheten att återkalla uppsägningen från fall till fall.