Uppsägning

Uppsägning av hyreskontrakt ska alltid göras skriftligt. Det går lättast genom att fylla i en uppsägningsblankett

Uppsägningstid

Kom alltså ihåg att säga upp kontraktet i tid. Uppsägningstiden är alltid en kalendermånad. Uppsägningstiden räknas från den sista dagen i den kalendermånad som uppsägningen har gjorts. Kom alltså ihåg att säga upp kontraktet i tid.

Hyresgästen är skyldig att själv säga upp sin bostad då studierna avslutas. Då dina studier är på slutrakan kan du antingen själv säga upp din bostad med en normal uppsägningstid på en månad eller så kan du meddela ärendet till Hoas kundservice. Då säger Hoas upp hyreskontraktet och följer hyresvärdens uppsägningstid.

Tidsbundna avtal

Hyreskontrakt som gjorts för bostäder med tidsbundna och begränsade boendetider upphör utan separat uppsägning enligt den avtalsperiod som anges på kontraktet.

Hyresgästen kan också själv säga upp ett tidsbundet hyreskontrakt med en kalendermånads uppsägningstid. Undantag utgörs av tidsbundna sommarhyreskontrakt och utbytesstuderandens hyreskontrakt för möblerade bostäder. Dessa upphör automatiskt inom utsatt tid.

Hyresvärdens uppsägningstid

Hyresvärdens uppsägningstid är sex kalendermånader om hyreskontraktet har pågått minst ett år. För hyresförhållanden som pågått under ett år är hyresvärdens uppsägningstid tre kalendermånader.

Den vanligaste orsaken till att Hoas säger upp ditt kontrakt är att dina studier har avslutats eller avbrutits.

Om du bor i en kompis- eller familjebostad och samtliga hyresgäster ska flytta ut, ska alla hyresgäster fylla i en uppsägningsblankett (uppsägningsblanketten kan fyllas i tillsammans eller var och en för sig). Du kan inte säga upp någon annans hyreskontrakt. Om det är fråga om skilsmässa eller uppsägning av kompisbostad ska du även tar del av villkoren för överföring av boenderätt.

Du kan även göra uppsägningsanmälan med ett brev eller personligen till Hoas servicecenter. Uppsägningsanmälan kan inte göras per e-post eller per telefon.

Fyll noggrant i uppgifterna på uppsägningsblanketten

På uppsägningsblanketten ska man fylla i alla uppgifter om hyresgästen och uppgifter om bostaden och hyresförhållandet. Vi kan inte bekräfta uppsägningen om uppgifterna på blanketten inte är korrekta.

  • En blankett med felaktiga uppgifter kan inte korrigeras i efterhand, utan du ska kontakta Hoas (om du t.ex. har meddelat ett felaktigt uppsägningsdatum).

Du får en skriftlig bekräftelse på uppsägningen

Efter att du sagt upp ditt hyreskontrakt får du en skriftlig bekräftelse på uppsägningen per post samt instruktioner angående flyttet. Om du har meddelat en e-postadress så får du bekräftelsen även per e-post (utan bilagor).

Om du inte har fått en skriftlig bekräftelse inom ca fem vardagar efter att du lämnat in uppsägningsanmälan ska du kontakta Hoas servicecenter för att bekräfta att uppsägningen har lyckats.

Flyttdag

Hyresförhållandets slutdatum är den officiella flyttdagen.

Samtidigt med hyreskontraktet avslutas även övriga tjänster som är beställda via Hoas och som gäller kontraktet, som bilplatser och bastuturer. Om du har reserverat en bilplats eller en bastutur av någon annan så ska du kontakta ifrågavarande part för att avsluta reservationen.

När flyttdagen närmar sig får du alltid en bekräftelse på avslutandet av hyreskontraktet och instruktioner om utflytten. Information om återlämning av nycklar hittar du under rubriken Återlämning av nycklar.

Kan en uppsägning återkallas?

Om du har lämnat in en uppsägningsanmälan och fått en bekräftelse på uppsägningen är hyresförhållandet avslutat och din bostad har flyttats vidare för uthyrning. Om du ändå vill återkalla din uppsägning och stanna i bostaden ska du omedelbart kontakta Hoas kundservice per telefon.

Då du ringer vår kundservice kontrollerar vi om bostaden redan är erbjuden eller uthyrd till en annan person. Om bostaden fortfarande är ledig kan man vanligen återkalla uppsägningen. Vänligen notera att Hoas förbehåller sig rätten att inte återkalla uppsägningen.

Om uppsägningen kan återkallas ber vi dig ännu att skriftligen meddela ditt önskemål per e-post på asumispalvelut(at)hoas.fi. Kompis- och familjekontrakt som sagts upp och återkallats kräver att alla som skrivit under uppsägningen återkallar den.

När vi får din bekräftelse återkallas uppsägningen och ditt hyreskontrakt fortsätter enligt de gamla villkoren. För en återkallelse av en uppsägning debiterar vi 42 euro enligt ersättningsprislistan. En återkallelse av en uppsägning kan inte hävas. Om du ändrar dig angående återkallelsen så ska du lämna en ny uppsägningsanmälan.

Kan man återkalla en uppsägning som Hoas har gjort?

Det är sällan möjligt att återkalla en uppsägning gjord av Hoas, eftersom en uppsägning gjord av hyresvärden endast görs på grund av vägande skäl (till exempel för att dina studier har avslutats). Om din situation ändå ändras och du till exempel får information om en ny studieplats ska du omedelbart kontakta Hoas kundservice. Vi ser över möjligheten att återkalla uppsägningen från fall till fall.