Hur ska jag göra när jag vill säga upp mitt hyreskontrakt?

Uppsägning av hyreskontrakt ska alltid göras skriftligt. Det går lättast genom att fylla i en uppsägningsblankett. Kom alltså ihåg att säga upp kontraktet i tid.

Om du bor i en kompis- eller familjebostad och samtliga hyresgäster ska flytta ut, ska alla hyresgäster fylla i en uppsägningsblankett (uppsägningsblanketten kan fyllas i tillsammans eller var och en för sig). Du kan inte säga upp någon annans hyreskontrakt. Om det är fråga om skilsmässa eller uppsägning av kompisbostad ska du även tar del av villkoren för överföring av boenderätt.

Du kan även göra uppsägningsanmälan med ett brev eller personligen till Hoas servicecenter. Uppsägningsanmälan kan inte göras per e-post eller per telefon.

Fyll noggrant i uppgifterna på uppsägningsblanketten

På uppsägningsblanketten ska man fylla i alla uppgifter om hyresgästen och uppgifter om bostaden och hyresförhållandet. Vi kan inte bekräfta uppsägningen om uppgifterna på blanketten inte är korrekta.

  • En blankett med felaktiga uppgifter kan inte korrigeras i efterhand, utan du ska kontakta Hoas (om du t.ex. har meddelat ett felaktigt uppsägningsdatum).

Du får en skriftlig bekräftelse på uppsägningen

Efter att du sagt upp ditt hyreskontrakt får du en skriftlig bekräftelse på uppsägningen per post samt instruktioner angående flyttet. Om du har meddelat en e-postadress så får du bekräftelsen även per e-post (utan bilagor).

Om du inte har fått en skriftlig bekräftelse inom ca fem vardagar efter att du lämnat in uppsägningsanmälan ska du kontakta Hoas servicecenter för att bekräfta att uppsägningen har lyckats.