Flyttdag

Hyresförhållandets slutdatum är den officiella flyttdagen.

Samtidigt med hyreskontraktet avslutas även övriga tjänster som är beställda via Hoas och som gäller kontraktet, som bilplatser och bastuturer. Om du har reserverat en bilplats eller en bastutur av någon annan så ska du kontakta ifrågavarande part för att avsluta reservationen.

När flyttdagen närmar sig får du alltid en bekräftelse på avslutandet av hyreskontraktet och instruktioner om utflytten. Information om återlämning av nycklar hittar du under rubriken Återlämning av nycklar.