Tömning av bostaden

Den nya hyresgästen har egna saker med sig vid inflyttningen. Du bör alltså inte lämna efter dig möbler eller andra saker som inte hör till lägenheten. Även om det känns som om lampan i taket säkert skulle passa in i den nya hyresgästens inredning så är det inte nödvändigtvis så. En vacker tanke kan lätt bli en räkning för dig ifall Hoas måste beställa ett serviceuppdrag för att avlägsna föremål som du lämnat efter dig i bostaden. Se alltså till att tömma bostaden på dina ägodelar när du flyttar ut.

Överlopps möbler och hushållsmaskiner får inte föras till fastighetens sopsortering, källarutrymmen eller lämnas i bostaden. Många lopptorg och återvinningscentraler tar gärna emot föremål som är i gott skick, ofta gratis. Tips för återvinning.