Kom även ihåg detta

Takdosa

Takdosorna är fasta delar i lägenhetens utrustning och den eller delar av den får inte föras bort när man flyttar ut ur lägenheten. Om det fattas delar från takdosan, vänligen se till att den är hel och fungerande när du flyttar ut ur lägenheten.

Pluggar

Om du har haft en tvättmaskin så är det på ditt ansvar att inlopps- och utloppsslangarna är korrekt tillpluggade. Bostadsinspektören kan för säkerhets skull lämna pluggar och instruktioner för dessa vid inspektionen av bostaden men notera att om pluggarna inte passar är det på ditt ansvar att skaffa passande pluggar. Pluggar kan köpas till exempel från järnaffärer.

Returnering av nycklar till kontoret

Nycklarna får absolut inte lämnas kvar i lägenheten för den nya hyresgästen, utan nycklarna bör returneras till Hoas kontor. Hyresgästerna har även en möjlighet att göra ett kontrakt för nyckelöverlåtelse.