Kom ihåg vid utflyttning

Även när man flyttar bort från bostaden bör man minnas vissa saker. Här finns uppräknade de mest väsentliga sakerna att minnas.

En kom-ihåg-lista för den som flyttar ut:

  1. Säg upp lägenheten i tid. Uppsägningen görs alltid skriftligt. Kom ihåg att bostaden har en full månads uppsägningstid. Ifall du säger upp din bostad till exempel 15.7 tar kontraktet slut den sista dagen på nästa månad, det vill säga 31.8. Visstidskontrakt kan inte sägas upp. Mer information hittar du här.

  2. Flytta de behövliga kontrakten till den nya bostaden (elavtal, internet, m.m.) och säg upp de kontrakt du inte längre behöver.

  3. Kom också ihåg att göra en adressförändring och meddela om din flytt till magistraten.

  4. Förbered dig för en inspektion. Din lägenhet kommer att inspekteras under den sista månaden av boendet. Förhandsinspektionens tidpunkt kommer inte att skilt meddelas åt hyresgästen.

  5. Följ de uppmaningar om reparationer samt städning som lämnats i din bostad. Under inspektionen kontrolleras bostaden skick. Ifall bostaden inte är i skick, lämnas det information om detta till hyresgästen. Ifall bostaden fortfarande inte är i skick när ditt kontrakt har löpt ut, kan kostnaderna för att åtgärda detta dras från din hyresgaranti, i enlighet med prislistan över hyresgästens ersättningsskyldighet.

  6. Se till att du har flytthjälp eller be dina bekanta hjälpa till. Kom även ihåg att skaffa flyttlådor m.m. i tid.

  7. Kom ihåg att städa bostaden grundligt i samband med flytten, gäller även om du inte har fått några särskilda anmärkningar från inspektionen. Det kan ta en god stund att slutföra städningen så det lönar sig att börja med det i god tid. Ju noggrannare du har varit med den regelbundna städningen under hyresperioden, desto mindre ansträngningar kräver flyttstädningen.

  8. Om du har haft en tvättmaskin bör du se till att plugga igen slangarna. Om bostadsinspektören har lämnat pluggar åt dig som inte passar är det på ditt ansvar att skaffa fungerande pluggar och se till att utlopps- och inloppsslangarna är korrekt tillpluggade.

  9. Om du har haft en källare till förfogande bör även den tömmas. Kom också ihåg att hämta din cykel från cykelförrådet.

  10. Returnera din nyckel i tid till Hoas kontor. Kontrollera att du returnerar alla nycklar som du har haft till ditt förfogande (även t.ex. nyckel till bilens elstolpe). Man får inte lämna nycklarna i bostaden för den nästa hyresgästen! Mer information om hur man returnerar nycklar.