Reparations- och städningsuppmaningar

Det kan hända att inspektören i bostaden lämnar en uppmaning om att reparera eller städa något. På detta vis listas sådant som hyresgästen speciellt måste ta hänsyn till vid utflyttningen. Inspektören flyttar inte på möbler eller saker, det betyder att förhandsinspektionen inte innebär ansvarsfrihet för sådana brister som finns gömda bakom möbler. Förhandsinspektion befriar inte heller hyresgästen från sitt ansvar – ifall lägenheten inspekteras 15.7 och du har sönder lavoaren 17.7 är det ännu på ditt ansvar även om skadan inte har noterats under förhandsinspektionen.

Städningsuppmaningen noterar de mest uppenbara bristerna i städningen och befriar således inte hyresgästen från en grundlig slutstädning, även om dessa brister inte skilt har listats. När du flyttar bort är det alltid din skyldighet att se till att bostaden städas. Under inspektionen fäster man särskild vikt vid ingrott smuts och smuts som samlats under en längre tid, detta gäller till exempel mögelsvampar i badrummet eller sediment i fogarna.

Reparations- och städningsuppmaningar bör tas hand under din besittningsrätt, de kan inte skötas om när den nya hyresgästen redan flyttat in. Invånaren kan debiteras enligt ersättningsskyldighetsprislistan för reparationen av sådana här brister.

Tag kontakt med Hoas' underhållstjänster om det är något i reparations- eller städningsuppmaningen som Du inte förstår, så kan vi lösa saken tillsammans.