Förhandsinspektion

Under den sista månaden i bostaden görs en inspektion. Under inspektionen går man igenom bostaden reparations- och renoveringsbehov samt hur städig bostaden är. På basis av förhandsinspektionen beställs reparations- och renoveringsarbeten, dessa hör till det naturliga slitaget och debiteras inte av hyresgästen. På samma gång kan även sådana uppdrag beställas för skador som hyresgästen med sin oaktsamhet har orsakat och som hyresgästen inte själv får reparera. Till detta hör bland annat att byta ut lavoarer.

Vid behov kan man lämna en städuppmaning till hyresgästen. Vid förhandsinspektionen beställer man inte direkt en städtjänst, städigheten bedöms på nytt efter månadsskiftet då kontraktet tagit slut.

Ifall det finns husdjur i lägenheten som anmäls i samband med uppsägningen av lägenheten, tar inspektören kontakt med dig per telefon innan inspektionen. Ifall inspektören inte får kontakt med dig för att komma överens om en inspektionstid, görs ingen inspektion. I detta fall görs inspektionen först efter att kontraktet löpt ut.

Förhandsinspektionen är en överloppsservice som Hoas erbjuder, med hjälp av denna försöker man ledsaga hyresgästen till vilka åtgärder som ännu måste tas innan utflyttningen. Ifall förhandsinspektionen blir ogjord måste hyresgästen ändå se till att lägenheten är i acceptabelt skick innan man flyttar ut. Ifall det vid slutinspektionen uppdagas reparations- eller städbehov kan hyresgästen inte anvisa till att förhandsinspektionen blev ogjord. Hyresgästen får instruktioner angående bortflyttningen i samband med uppsägningen.

Förhandsinspektionen innebär aldrig ansvarsfrihet för hyresgästen. Förhandsinspektionen görs under kontraktets sista månad och situationen kan ha förändrats efter inspektionen. Ifall du exempelvis har sönder bostadens dörr när du flyttar ut, betyder det inte att du undgår att reparationskostnaderna fastän lägenheten var i skick under förhandsinspektionen.