Bostadinspektion

Förhandsinspektion

Under den sista månaden i bostaden görs en inspektion. Under inspektionen går man igenom bostaden reparations- och renoveringsbehov samt hur städig bostaden är. På basis av förhandsinspektionen beställs reparations- och renoveringsarbeten, dessa hör till det naturliga slitaget och debiteras inte av hyresgästen. På samma gång kan även sådana uppdrag beställas för skador som hyresgästen med sin oaktsamhet har orsakat och som hyresgästen inte själv får reparera. Till detta hör bland annat att byta ut lavoarer.

Vid behov kan man lämna en städuppmaning till hyresgästen. Vid förhandsinspektionen beställer man inte direkt en städtjänst, städigheten bedöms på nytt efter månadsskiftet då kontraktet tagit slut.

Ifall det finns husdjur i lägenheten som anmäls i samband med uppsägningen av lägenheten, tar inspektören kontakt med dig per telefon innan inspektionen. Ifall inspektören inte får kontakt med dig för att komma överens om en inspektionstid, görs ingen inspektion. I detta fall görs inspektionen först efter att kontraktet löpt ut.

Förhandsinspektionen är en överloppsservice som Hoas erbjuder, med hjälp av denna försöker man ledsaga hyresgästen till vilka åtgärder som ännu måste tas innan utflyttningen. Ifall förhandsinspektionen blir ogjord måste hyresgästen ändå se till att lägenheten är i acceptabelt skick innan man flyttar ut. Ifall det vid slutinspektionen uppdagas reparations- eller städbehov kan hyresgästen inte anvisa till att förhandsinspektionen blev ogjord. Hyresgästen får instruktioner angående bortflyttningen i samband med uppsägningen.

Förhandsinspektionen innebär aldrig ansvarsfrihet för hyresgästen. Förhandsinspektionen görs under kontraktets sista månad och situationen kan ha förändrats efter inspektionen. Ifall du exempelvis har sönder bostadens dörr när du flyttar ut, betyder det inte att du undgår att reparationskostnaderna fastän lägenheten var i skick under förhandsinspektionen.

Tidtabeller

Under den sista månaden i bostaden utför Hoas en inspektion. I den bifogade filen hittar du tidtabellen för inspektionerna där du kan se vilken dag inpektionen görs i din fastighet.

Tidtabeller

De nya tidtabellerna uppdateras alltid under den första veckan av månaden. Vänligen notera att Hoas utför ungefär 15 000 inspektioner varje år. För att Hoas ska kunna uföra inspektionerna enligt den anmälda tidtabellen kom ihåg följande:

  • Inspektionerna görs under vardagarna klockan 8.00-16.00 och under rusningsperioder ända till klockan 18.00
  • För att Hoas ska kunna utföra inspektionerna enligt givna tidtabeller är det inte möjligt att kommer överns om ett klockslag för inspektionen. Detta betyder även att fel i bostaden fixas inte under inspektionen,
  • Om du har anmält i uppsägningsblanketten att du har ett husdjur eller annat hinder för att utföra inspektionen, ringer inspektören dig när han är vid din dörr. Om du inte svarar i telefonen lämnas en lapp i brevlådan med allmän information om utflyttet. Om du vill bestämma en annan tid för inspektionen bör du kontakta Hoas. En ny inspektion ordnas förutsatt att de är möjligt enligt inspektörens tidtabeller.
  • Om du har uppsagt bostaden efter månadens 8 dag utförs inspektionen möjligtvis vid en annan tidpunkt.
  • Kom ihåg att ansvaret om bostaden förblir ända till slutet av hyreskontraktet.


Nya hyresgästen: om du har ett hinder för att utföra inspektionen med huvudnyckel, var vänlig och meddela Hoas undehållstjänster omedelbart via telefon om detta. Kom även ihåg att göra en inflyttningsanmälan - brister i städnivån omedelbart och övriga brister inom två veckor.

Bostadinspektion i samband med separation

Ibland händer det att endast en part flyttar ut från en familjebostad eller gruppboende och att endast en del av de som bor i bostaden stannar kvar.

I dessa fall avviker bostadsinspektionen från det vanliga.

Bostadsinspektören går igenom lägenhetens skick men tar inte ställning till bostadens städningsnivå (förutom i mycket grova fall då bostadens ytor riskerar att få permanenta skador). Inspektören tar inte häller ställning till exempelvis takuttagens skick.

Inspektören går igenom sådana saker som påverkar bostaden skick. Inspektören kan exempelvis notera att hyllor skruvats fast i väggen samt ge en uppmaning om att dessa ska avlägsnas och att spåren ska kittas och målas. På det viset kan parterna sinsemellan komma överens om hur reparationen ska ske. Dessutom vill man försäkra sig om att den hyresgäst som blir kvar förstår att om dessa fel inte åtgärdas vid den första flytten övergår felen på den kvarvarande hyresgästens ansvar. I det fallet måste hyresgästen vid sin egen flytt senare antingen reparera felen eller betala Hoas för de kostnader som uppstår vid reparation.

Reparations- och städningsuppmaningar

Det kan hända att inspektören i bostaden lämnar en uppmaning om att reparera eller städa något. På detta vis listas sådant som hyresgästen speciellt måste ta hänsyn till vid utflyttningen. Inspektören flyttar inte på möbler eller saker, det betyder att förhandsinspektionen inte innebär ansvarsfrihet för sådana brister som finns gömda bakom möbler. Förhandsinspektion befriar inte heller hyresgästen från sitt ansvar – ifall lägenheten inspekteras 15.7 och du har sönder lavoaren 17.7 är det ännu på ditt ansvar även om skadan inte har noterats under förhandsinspektionen.

Städningsuppmaningen noterar de mest uppenbara bristerna i städningen och befriar således inte hyresgästen från en grundlig slutstädning, även om dessa brister inte skilt har listats. När du flyttar bort är det alltid din skyldighet att se till att bostaden städas. Under inspektionen fäster man särskild vikt vid ingrott smuts och smuts som samlats under en längre tid, detta gäller till exempel mögelsvampar i badrummet eller sediment i fogarna.

Reparations- och städningsuppmaningar bör tas hand under din besittningsrätt, de kan inte skötas om när den nya hyresgästen redan flyttat in. Invånaren kan debiteras enligt ersättningsskyldighetsprislistan för reparationen av sådana här brister.

Tag kontakt med Hoas' underhållstjänster om det är något i reparations- eller städningsuppmaningen som Du inte förstår, så kan vi lösa saken tillsammans.