Bostadsinspektion och kontrakt för nyckelöverlåtelse

Även om hyresgästerna har gjort ett kontrakt för nyckelöverlåtelse kan det hända att man gör en flyttinspektion i bostaden.

I samband med kontraktet för nyckelöverlåtelse godkänner den nya hyresgästen nivån på städningen i lägenheten, men inte det allmänna skicket i övrigt. Ifall man under förhandsinspektionen noterat brister (exempelvis en söndrig dörr eller en rödmålad vägg) kommer inspektören att kontrollera dessa brister på nytt. Ifall bristerna inte har åtgärdats kommer inspektören att beställa dessa serviceuppdrag.

Ifall du levererar kontraktet för nyckelöverlåtelse för sent till Hoas och man då t.ex. redan har hunnit beställa städtjänst, faktureras dessa kostnader från den hyresgäst som flyttat ut.