Bostadinspektion i samband med separation

Ibland händer det att endast en part flyttar ut från en familjebostad eller gruppboende och att endast en del av de som bor i bostaden stannar kvar.

I dessa fall avviker bostadsinspektionen från det vanliga.

Bostadsinspektören går igenom lägenhetens skick men tar inte ställning till bostadens städningsnivå (förutom i mycket grova fall då bostadens ytor riskerar att få permanenta skador). Inspektören tar inte häller ställning till exempelvis takuttagens skick.

Inspektören går igenom sådana saker som påverkar bostaden skick. Inspektören kan exempelvis notera att hyllor skruvats fast i väggen samt ge en uppmaning om att dessa ska avlägsnas och att spåren ska kittas och målas. På det viset kan parterna sinsemellan komma överens om hur reparationen ska ske. Dessutom vill man försäkra sig om att den hyresgäst som blir kvar förstår att om dessa fel inte åtgärdas vid den första flytten övergår felen på den kvarvarande hyresgästens ansvar. I det fallet måste hyresgästen vid sin egen flytt senare antingen reparera felen eller betala Hoas för de kostnader som uppstår vid reparation.