Strukturella förändringar

Notera att du inte kan ge vidare sådana ändringsarbeten som gjorts utan tillåtelse som till exempel laminatgolv som du själv installerat.

Det som orsakar problem i dessa fall är underhåll och reparationsansvar och eventuella garantier. Laminaten kan dessutom vara installerad omkring väggfasta skåp och inte under dessa. Detta betyder att vid eventuell reparation av skåp eller om man flyttar på skåp så kan resultatet vara ett bristfälligt reparationsarbete. I fall att detta i framtiden leder till överloppskostnader för hyresvärden ligger ansvaret på den nya hyresgästen, som mottagit eller låtit bli att anmäla en felaktig installation.