Att sälja eller ge saker till en ny hyresgäst

Om du vill ge eller sälja saker till en ny hyresgäst och hon eller han är färdig att ta emot saker, lönar det sig alltid att meddela detta skriftligt till Hoas. Viktigast är att den nya hyresgästen meddelar åt Hoas att de vill ta emot de saker du har lämnat i lägenheten. Efter detta kan du inte längre bli ansvarig för bortförandet av sakerna.

Om Hoas endast har den förra hyresgästens meddelande om saker, som man kommit överens om att lämna, och en ny hyresgäst ändrar sig och inte vill behålla sakerna, kan bortförandet av sakerna faktureras av den förra hyresgästen. Sådana händelseförlopp är ovanliga men ibland ändrar sig den nya hyresgästen och vill efter flytten inte ha de saker som lämnats i lägenheten.

Om Hoas kan bevisa att den nya hyresgästen skriftligt har meddelat åt hyresvärden att sakerna får bli kvar i lägenheten, anses den förra hyresgästen inte ha ansvar för bortförandet av sakerna. Om det endast är den förra hyresgästen som meddelat att en bokhylla blir kvar för de nya hyresgästerna är det svårt att visa att det funnits en överenskommelse mellan hyresgästerna, eller åtminstone en sådan överenskommelse som också de nya hyresgästerna är med på.

Det säkraste sättet är att be en kopia på de meddelanden som Hoas har fått så att du kan vara säker på att den nya hyresgästen också har meddelat hyresvärden att sakerna får bli kvar.

Om du som ny hyresgäst tar emot den förra hyresgästens saker lönar det sig att minnas att du, efter att du meddelat Hoas att du tar emot sakerna, inte mera kan beställa bortförande av sakerna av Hoas. Sakerna är då på ditt ansvar.

Notera att du inte kan ge vidare sådana ändringsarbeten som gjorts utan tillåtelse som till exempel laminatgolv som du själv installerat.

Instruktioner gällande mottagning av saker för nya hyresgäster.