Hur får jag garantin tillbaka?

Tidtabell för garantireturneringar

Garantin returneras inom ca en månad efter att hyreskontraktet upphört. Returneringarna börjar alltid på den följande månadens 15:e dag eller därpå följande vardag efter att hyreskontraktet upphört. Man strävar efter att returnera samtliga garantiavgifter inom en månad efter att hyreskontraktet upphört. Eventuella problem med bostadens skick, med nycklarna eller hyresbetalningen fördröjer returneringen av garantin.

Noggrannare information angående tidpunkten för återbärande av garantin kan vi tyvärr inte ge. När man organiserar nya bostadsärenden gäller det att beakta att det kan dröja upp till en månad före garantiavgiften är returnerad.

Hoas meddelar om situationen och eventuella fördröjningar gällande garantiavgifternas återbärande på Facebook och på sina nätsidor efter att processen inletts.

Tidtabell för återbärande av garantiavgifterna

 

Kontouppgifter för återbärande av garantin

Garantiavgiften betalas alltid till konto som hyresgästen uppgivit. Det är på hyresgästens ansvar att leverera kontouppgifterna. Om hyresgästen ger felaktiga eller bristande kontouppgifter till Hoas, som leder till att returneringen av garantin misslyckas, ansvarar hyresgästen för de bankavgifter som uppstår.

Kontouppgifterna kan levereras i samband med uppsägningen eller skilt via blankett för kontouppgifter. Garantin kan inte returneras om inte hyresgästen har gett sina kontouppgifter. Hoas kan inte se betalarens kontonummer från utförda betalningar eftersom kontonummer faller under banksekretessen.

Garanti som returneras till socialbyrån eller Fpa

Ifall att socialbyrån eller Fpa har betalat din garanti kommer garantin att returneras till dem. I detta fall behöver du inte skicka kontouppgifter för returneringen av garantin utan Hoas returnerar automatiskt de garantier som är betalda av socialbyrån eller Fpa tillbaka till dem.

Användning av garantin

Garantin returneras om bostaden är i överlämnar skick, nycklarna returnerade inom utsatt tid och på rätt sätt till Hoas service center, alla hyra och övriga avgifter är betalda samt att de rätta kontouppgifterna är inskickade för garantiavgiftens återbördande.

Hyresvärden kan utan att höra med hyresgästen använda garantiavgiften till att kvittera hyror eller andra fordringar. Återbärande av garantiavgiften befriar inte hyresgästen från plikterna i hyreskontraktet. Hyresgästen kan inte meddela under hyresperioden att garantin ska användas till att betala hyran.

Lär känna kom-ihåg-listan för den som flyttar ut.