Överlåtelsedatum av nycklar

Du får nyckeln till din bostad när hyrestiden börjar den första vardagen i månaden. Om hyrestiden börjar under ett veckoslut eller en vardagshelg börjar besittningsrätten till bostaden och nycklarna under följande vardag. Du kan även hämta nycklarna senare.

  • Om ditt hyreskontrakt börjar t.ex. på en lördag får du nycklarna följande måndag.

När hyreskontraktet börjar mitt i månaden

 Om ditt kontrakt börjar mitt i en månad så kan du hämta nycklarna den sista vardagen innan ditt kontrakt börjar.

  • T.ex. om ditt kontrakt börjar lördagen den 15:e så kan du hämta nycklarna fredagen den 14:e.

Att hämta nyckeln tidigare

Om den föregående hyresgästen redan har flyttat ut från bostaden och lämnat tillbaka nycklarna så kan du hämta nycklarna redan den sista vardagen i månaden innan ditt kontrakt börjar.

  • Om t.ex. ditt kontrakt börjar på en söndag och den föregående hyresgästen redan har lämnat tillbaka nycklarna så kan du få dina nycklar redan föregående fredag.

Om du vill få information om eventuellt tidigare nyckelavhämtning ska du kontakta Hoas kundservice. Om nyckeln kan hämtas tidigare så kan vi skicka ett sms till dig genast när den föregående hyresgästen har lämnat tillbaka den.

Vänligen notera att Hoas inte kan förutse den eventuella tidpunkten för när nycklarna lämnas tillbaka och Hoas frågar inte heller de som flyttar ut när de eventuellt ska lämna tillbaka nycklarna.