Fullmakt för att hämta nycklarna

Du kan befullmäktiga en annan person att hämta nycklarna. Fullmakten ska vara skriftlig. De enklaste sätt att befullmäktiga någon är att fylla i Hoas fullmakt blankett.

  • Fullmakten ska vara bekräftad med fullmaktsgivarens underskrift och datum.
  • På fullmakten ska stå hela namnet, födelsedatumet och socialskyddsnumret på den som ger fullmakten och den som befullmäktigas.

Den som hämtar nycklarna med en fullmakt ska alltid bevisa sin identitet genom att visa upp ett officiellt identitetsbevis med foto (t.ex. pass eller identitetsbevis). Vänligen notera att studentkortet eller FPA-kortet inte är ett officiellt identitetsbevis.