Få nycklarna

1. Du kan hämta dina nycklar med ditt identitetsbevis från Hoas servicecenter i början av hyresavtalet

Kom ihåg att ta med ett officiellt identitetsbevis med foto! Vänligen notera att ett studiekort eller FPA-kort inte är officiella identitetsbevis.

Det lönar sig att ta i beaktande att det på Hoas servicecenter kan vara rusning på månadens första vardag.

Överlåtelsedatum av nycklar

Du får nyckeln till din bostad när hyrestiden börjar den första vardagen i månaden. Om hyrestiden börjar under ett veckoslut eller en vardagshelg börjar besittningsrätten till bostaden och nycklarna under följande vardag. Du kan även hämta nycklarna senare.

  • Om ditt hyreskontrakt börjar t.ex. på en lördag får du nycklarna följande måndag.

När hyreskontraktet börjar mitt i månaden

 Om ditt kontrakt börjar mitt i en månad så kan du hämta nycklarna den sista vardagen innan ditt kontrakt börjar.

  • T.ex. om ditt kontrakt börjar lördagen den 15:e så kan du hämta nycklarna fredagen den 14:e.

Att hämta nyckeln tidigare

Om den föregående hyresgästen redan har flyttat ut från bostaden och lämnat tillbaka nycklarna så kan du hämta nycklarna redan den sista vardagen i månaden innan ditt kontrakt börjar.

  • Om t.ex. ditt kontrakt börjar på en söndag och den föregående hyresgästen redan har lämnat tillbaka nycklarna så kan du få dina nycklar redan föregående fredag.

Om du vill få information om eventuellt tidigare nyckelavhämtning ska du kontakta Hoas kundservice. Om nyckeln kan hämtas tidigare så kan vi skicka ett sms till dig genast när den föregående hyresgästen har lämnat tillbaka den.

Vänligen notera att Hoas inte kan förutse den eventuella tidpunkten för när nycklarna lämnas tillbaka och Hoas frågar inte heller de som flyttar ut när de eventuellt ska lämna tillbaka nycklarna.

2. Du kan få nycklarna av den nuvarande hyresgästen

Hyresgästen som flyttar ut och den nya som flyttar in i bostaden kan komma överens sinsemellan gällande överlämnandet av nycklarna innan hyresansvarstiden byts. På så sätt kan hyresgästerna underlätta arrangemang i samband med flytten. Överlämningen av nycklar görs med hjälp av avtalet för överlämning av nycklar.

3. Om du inte själv kan hämta nycklarna kan du befullmäktiga någon annan att göra det åt dig

Fullmakten ska alltid vara skriftlig. 

Fullmakt för att hämta nycklarna

Du kan befullmäktiga en annan person att hämta nycklarna. Fullmakten ska vara skriftlig. De enklaste sätt att befullmäktiga någon är att fylla i Hoas fullmakt blankett.

  • Fullmakten ska vara bekräftad med fullmaktsgivarens underskrift och datum.
  • På fullmakten ska stå hela namnet, födelsedatumet och socialskyddsnumret på den som ger fullmakten och den som befullmäktigas.

Den som hämtar nycklarna med en fullmakt ska alltid bevisa sin identitet genom att visa upp ett officiellt identitetsbevis med foto (t.ex. pass eller identitetsbevis). Vänligen notera att studentkortet eller FPA-kortet inte är ett officiellt identitetsbevis.