Få nycklarna

1. Du kan hämta dina nycklar med ditt identitetsbevis från Hoas servicecenter i början av hyresavtalet

Kom ihåg att ta med ett officiellt identitetsbevis med foto! Vänligen notera att ett studiekort eller FPA-kort inte är officiella identitetsbevis.

  • Det lönar sig att ta i beaktande att det på Hoas servicecenter kan vara rusning på månadens första vardag.

2. Du kan få nycklarna av den nuvarande hyresgästen

Hyresgästen som flyttar ut och den nya som flyttar in i bostaden kan komma överens sinsemellan gällande överlämnandet av nycklarna innan hyresansvarstiden byts. På så sätt kan hyresgästerna underlätta arrangemang i samband med flytten. Överlämningen av nycklar görs med hjälp av avtalet för överlämning av nycklar.

3. Om du inte själv kan hämta nycklarna kan du befullmäktiga någon annan att göra det åt dig

Fullmakten ska alltid vara skriftlig. Du hittar fullmakten och ytterligare instruktioner här.