Ny hyresgäst

Det lönar sig inte att skriva på avtalet om överlåtelse av nycklar innan du sett städningsnivån på bostaden

Skriv inte på avtalet om överlåtelse av nycklar innan du sett skicket på bostaden – med avtalet godkänner du städningsnivån på bostaden.

  • Om du har skrivit på avtalet om överlåtelse av nycklar och bostaden är ostädad när du flyttar in beställer Hoas inte städning enligt villkoren i avtalet om överlåtelse av nycklar. Om du inte godkänner städningsnivån på bostaden ska du inte skriva på avtalet, utan hämta nycklarna från Hoas servicecenter.

I delad bostäder godkänner den nya hyresgästen endast städningsnivån på rummet. För de allmänna utrymmena kan man fortfarande fakturera den utflyttande hyresgästen om man i flyttgranskningen upptäcker brister i städningen.

Den nya hyresgästen godkänner inte bostadens skick med avtalet om överlåtelse av nycklar. Om det t.ex. finns dörrar med hål i eller slarvigt lappade väggar ansvarar den utflyttande hyresgästen för dessa. Felen bör dock alltid anmälas till Hoas på inflyttningsanmälan inom två veckor, annars blir felen på ditt ansvar. Anmälningstiden på två veckor anses börja från att du hämtar nycklarna. Hyresgästen kan inte heller med avtalet om överlåtelse av nycklar godkänna olovliga ändringsarbeten utförda av den förra hyresgästen (t.ex. olovligt installerat laminatgolv).

Behåll en kopia på avtalet om överlåtelse av nycklar. Du kan vid behov få en dörröppning före ditt hyreskontrakt officiellt trätt i kraft genom att för vakten visa upp det undertecknade avtalet om överlåtelse av nycklar samt en utskrift av det bekräftade hyreskontraktet.