Den utflyttande hyresgästen

Den utflyttande hyresgästen ansvarar alltid för överlåtelse av nycklar och för inlämning av avtalet om överlåtelse av nycklar. Vänligen notera att den utflyttande hyresgästen ansvarar för betalningen av hyran och bostadens skick fram till slutet av hyresavtalsperioden.

Vänligen notera att bilplatsens nycklar och parkeringslov inte får överlämnas till den nya hyresgästen, utan de ska lämnas till Hoas servicecenter. Om bilplatsen är reserverad av någon annan än Hoas ska eventuella nycklar och lov returneras till den som ursprungligen överlät nyckeln/lovet till dig.

Avtalet om överlåtelse av nycklar ska alltid lämnas till Hoas om hyresgästerna har kommit överens om överlåtelse av nycklar. Om man försummar returneringen av nycklarna, d.v.s. nycklarna eller avtalet om överlåtelse av nycklar inte lämnas till Hoas inom utsatt tid, beställs serieläggning av lås och vid behov städning. Den utflyttande hyresgästen står för kostnaderna och dessa dras av från garantin.

Gör så här om du i samband med flytten ska överlåta nycklarna till den nya hyresgästen:

1. Be den nya hyresgästen visa en bekräftelse på hyresavtalet och ett identitetsbevis före du undertecknar avtalet om överlåtelse av nycklar.

2. Den nya hyresgästen ska kontrollera nivån på städningen före av avtalet undertecknas.

  • I delad bostäder godkänner den nya hyresgästen endast skicket på rummet. För de allmänna utrymmena kan man fortfarande fakturera den utflyttande hyresgästen om man i flyttgranskningen upptäcker brister i städningen.

3. Fyll tillsammans i avtalet om överlåtelse av nycklar.

  • Gör tre exemplar av avtalet om överlåtelse av nycklar: till dig, till den nya hyresgästen och till Hoas.
  • Man bör noggrant fylla i alla uppgifter på avtalet.
  • Det är på hyresgästernas ansvar att kontrollera att uppgifterna är korrekta. Ett bristfälligt avtal anses vara en bristfällig återlämning av nycklar, som kan leda till serieläggning av lås.

4. Behåll en kopia på avtalet om överlåtelse av nycklar så att du kan bevisa att du överlämnat nycklarna.

5. Lämna omedelbart tillbaka blanketten i sin helhet med samtliga parters underteckning till Hoas servicecenter, dock senast före kl. 9 den därpå följande vardagen efter att hyresavtalet har upphört.

  • Om din hyresavtal upphörs på lördag ska du återlämna nycklar senast före kl. 9 på mondag.