Avtal om överlåtelse av nycklar

Överlåtelse av nycklar hyresgästerna emellan snabbar på flytten

Hyresgästen som flyttar ut och den nya hyresgästen som flyttar in kan före utgången av hyresansvarstiden sinsemellan komma överens om överlåtelse av nycklar. Genom att komma överens som nycklarna kan hyresgästerna underlätta organiseringen av flytten.

Vänligen notera att bilplatsnycklar och parkeringslov inte får överlåtas till den nya hyresgästen, utan de ska alltid lämnas tillbaka till Hoas servicecenter. Om bilplatsen är reserverad av någon annan än Hoas, ska eventuella nycklar och parkeringslov lämnas tillbaka till den som ursprungligen överlät nyckeln/parkeringslovet till dig.

Överlåtelse av nycklar görs med avtal om överlåtelse av nycklar. Information om överlåtelse av nycklar för hyresgästen som flyttar ut och den nya hyresgästen.