När bör jag återlämna nycklar?

Den utflyttande hyresgästen ska återlämna nycklarna senast kl. 9 den följande vardagen efter att hyreskontraktet upphört. Om du vill kan du även lämna tillbaka nycklarna på förhand.

  • Om ditt hyreskontrakt upphör lördagen den 31 december, ska nycklarna lämnas tillbaka senast måndagen den 2 januari före kl. 9.

Om du flyttar från en Hoas bostad till en annan kan du lämna tillbaka nycklarna senast kl. 16 den följande vardagen efter att hyreskontraktet upphört. Vänligen notera att den nya hyresgästen har rätt att hämta nycklarna och flytta in från kl. 9 den första vardagen i månaden.