Återlämning av nycklar

1. Nycklarna kan lämnas tillbaka till Hoas servicecenter i ett slutet kuvert när hyreskontraktet avslutas

På kuvertet ska stå tydligt ditt namn, adressen du flyttar från, återlämningsdatum och din underskrift.

Kuvertet kan lämnas i postluckan på vänstra sidan av servicecentrets ytterdörr, speciellt utanför kontorstider, eller i den vita postlådan inne i servicecentret.

2. Man kan också överlåta nycklarna till följande hyresgäst med ett avtal om överlåtelse av nycklar

Hyresgästen som flyttar ut och den nya hyresgästen som flyttar in kan före utgången av hyresansvarstiden sinsemellan komma överens om överlåtelse av nycklar. Genom att komma överens som nycklarna kan hyresgästerna underlätta organiseringen av flytten. Vänligen notera att bilplatsnycklar och parkeringslov inte får överlåtas till den nya hyresgästen, utan de ska alltid lämnas tillbaka till Hoas servicecenter. Överlåtelse av nycklar görs med avtalet om överlåtelse av nycklar.

Kom ihåg följande:

  • Nycklar som man fått av boendekommittén ska återlämnas till boendekommittén.
  • Nycklarna får inte lämnas tillbaka per post. Om nycklarna skickas per post och försvinner på vägen kommer Hoas att indriva kostnaderna för uteblivna nycklar (serieläggning av lås) av den utflyttande hyresgästen.
  • Nycklarna får inte lämnas i låset på rummets dörr eller någon annanstans i bostaden om ett avtal om överlåtelse av nycklar inte har gjorts.

Alla nycklar bör återlämnas

I samband med återlämning av bostadens och rummets nycklar bör du även återlämna eventuella nycklar till bilplatsen och postlådan, passernyckel, kort och lås till tvättstugan, nycklar till avfallshanteringssystemet samt parkeringslov.

Om man försummar återlämningen av nycklarna, d.v.s. nycklarna eller avtalet om överlåtelse av nycklar inte lämnas till Hoas inom utsatt tid, beställs en serieläggning av låsen och vid behov städning. Serieläggningen av låsen och varje nyckel till bostaden eller rummet, nyckeln till bilplatsen, postlådan eller passernyckeln, kort och lås för tvättstugan, nyckeln till avfallshanteringssystemet samt parkeringslov som saknas, är söndrigt eller som har återlämnats felaktigt faktureras enligt Hoas prislista för ersättningsansvar.

När bör jag återlämna nycklar?

Den utflyttande hyresgästen ska återlämna nycklarna senast kl. 9 den följande vardagen efter att hyreskontraktet upphört. Om du vill kan du även lämna tillbaka nycklarna på förhand.

  • Om ditt hyreskontrakt upphör lördagen den 31 december, ska nycklarna lämnas tillbaka senast måndagen den 2 januari före kl. 9.

Om du flyttar från en Hoas bostad till en annan kan du lämna tillbaka nycklarna senast kl. 16 den följande vardagen efter att hyreskontraktet upphört. Vänligen notera att den nya hyresgästen har rätt att hämta nycklarna och flytta in från kl. 9 den första vardagen i månaden.