Strukturella förändringar och dess överförsel

Observera att du inte kan ta emot sådana strukturella förändringar från den förra hyresgästen som gjorts utan hyresvärdens godkännande. Exempel på sådana förändringar i bostaden kan till exempel vara installerade laminatgolv. Det som orsakar problem i dessa fall är underhåll och reparationsansvar och eventuella garantier. Laminaten kan dessutom vara installerad omkring väggfasta skåp och inte under dessa. Detta betyder att vid eventuell reparation av skåp eller om man flyttar på skåp så kan resultatet vara ett bristfälligt reparationsarbete. I fall att detta i framtiden leder till överloppskostnader för hyresvärden ligger ansvaret på den nya hyresgästen, som mottagit eller låtit bli att anmäla en felaktig installation.

Instruktioner om hur man överlåter den bortflyttande hyresgästens saker.