Att ta emot saker från den förra hyresgästen

Det kan hända att den hyresgäst som flyttar ut erbjuder dig saker och möbler som redan finns i bostaden. Om du vill behålla dessa bör du meddela Hoas så fort som möjligt. Ifall vi får ett meddelande om detta innan månaden byter och ditt hyreskontrakt inleds kan vi bland annat lägga till information om detta i inspektionsformuläret så att bostadsinspektören inte avlägsnar dessa vid sitt besök.

Om du tar emot till exempel en hylla ska du komma ihåg att det är på ditt ansvar att avlägsna hyllan och kitta samt måla väggen efter att du flyttat ut. Ifall du till exempel tar emot en tvättmaskin övergår ansvaret för utlopps- och inloppsslangarna till dig. Av den här orsaken ska du be om kvitto för installationen så att du vid behov kan bevisa åt ditt försäkringsbolag att tvättmaskinen är professionellt installerad av yrkeskunnig personal.

Överlag lönar det sig att fundera efter noggrant vad du vill ha överfört på ditt eget ansvar.

Kom också ihåg att ifall du övertar den förra hyresgästens saker och meddelar Hoas om detta så kan du inte senare beställa bortföring av dessa saker från Hoas, de är nu på ditt ansvar.