Hemförsäkring

Hemförsäkringen är inte ett bra sparobjekt. Hemförsäkringen skyddar ditt hem och din egendom mot otrevliga överraskningar.

Om Du inte kan bestämma dig för om det lönar sig att satsa på en hemförsäkring notera att Hoas inte ersätter stulen eller förstörd egendom. Hoas ersätter till exempel inte en cykel som blir stulen från källaren.

Med försäkring undviker du många otrevliga överraskningar. Du måste själv se till att försäkra din egendom med antingen hemförsäkring eller en annan försäkring. Det är bra att skydda sig med en ansvarsförsäkring mot skador man orsakat själv. Ansvarsförsäkringen ersätter inte skador på grund av egen försummelse eller avsiktlig skadegörelse.

Du kan öka på säkerheten genom att förbereda dig för skador. Till exempel källarlagret ska utrustas med ett ordentligt lås och där bör inte lämnas något värdefullt.

Om Du t.ex. låter bli att skaffa en duschgardin och varje gång Du duschar låter vattnet rinna ut på golvet i hallen, kan det visa sig svårt att få ut ersättning för en eventuell vattenskada från försäkringsbolaget.

Kom också ihåg att Du inte kan teckna en hemförsäkring i efterskott för att få ersättning när en skada redan har skett.

Tvättmaskin

Hemförsäkring är även det bästa skyddet för stöld, vattenskada eller brand. Notera att användning att tvättmaskiner alltid kräver hemförsäkring. I kontrakt som trätt i kraft efter 1.6.2008 krävs alltid hemförsäkring ifall hyresgästen använder tvätt- eller diskmaskin i lägenheten. Tvätt- eller diskmaskinen kan ändast bli installerad i lämpligt utrustade utrymmen. Ifall det inte finns rätta anslutningar i lägenheten, är det förbjudet att använda dessa maskiner.

Tvättmaskinen ska alltid installeras av en expert och du ska spara kvittot för det gjorda arbetet. Om det senare kommer fram att tvättmaskinens installation har orsakat till exempel en vattenskada kan du med kvittot bevisa att det inte är du som har installerat maskinen felaktigt, utan arbetet var beställt av en expert. Detta kan påverka försäkringsvillkorens uppfyllelse. Kontrollera dock alltid detaljerna i dina hemförsäkringsvillkor.