Brandvarnare

Det är på ditt ansvar att det finns en fungerande brandvarnare i bostaden. Det här är inte endast hyresvärdens krav utan något som lagen förpliktigar till. Enligt en stadga som trädde ikraft år 2010 bör bostäder ha en brandvarnare per påbörjad 60 kvadratmeter.

Ifall det inte finns en brandvarnare i bostaden när du flyttar in bör du gå till butiken så fort som möjligt.

Hoas har fastigheter, vars brandvarnare är kopplat till elnätet. Dessa brandvarnare får inte lossas eller söndras.

Mer information om brandsäkerhet och närmare information om brandalarm.