Överenskommelse om överlåtelse av nycklar samt inflyttning

Observera att om du kommer överens om överlåtelse av nycklar, accepterar du nivån för städningen som den är. Felen i lägenheten måste dock ändå anmälas i inflyttningsanmälan. Före man kommer överens om överlåtelse av nycklar lönar det sig alltså att kontrollera om man godkänner nivån av städning i lägenheten.