Inflyttningsanmälan - vad, var, när?

Det är bra att komma ihåg två enkla tumregler när man gör inflyttningsanmälan:

  1. Du bör omedelbart anmäla brister i städningen till Hoas. Därför lönar det sig att hämta nycklarna till lägenheten först när Du har möjlighet att kontrollera städningen.
  2. Du bör anmäla övriga brister och observationer till Hoas med en felanmälan inom två veckor efter att Du har hämtat nycklarna. Det går smidigare för Hoas att hantera inflyttninganmälningarna om du i din anmälan åtskiljer de brister som kräver åtgärder och de som inte. Kom ändå ihåg att det är bostadsinspektören som beställer de underhållsarbeten som bostaden kräver - alla de brister du allmällt fixas inte nödvändigtvis.