I min bostad finns en anmälan på städbeställning eller på ett beställt reparationsjobb

Om nivån på städningen i din bostad har konstaterats vara bristfällig eller om det funnits reparations-/renoveringsbehov som framkommit i den förra hyresgästens bostadsinspektion, har man gjort en ny kontroll i din bostad efter månadsskiftet, alltså under din boendetid.

Om den förra hyresgästen inte har reparerat de uppdagade bristerna eller reparerat endast en del av dem, beställer bostadskontrollören de nödvändiga arbetena. På beställningsblanketten kan det finnas information som säger att arbetet faktureras av hyresgästen. Fakturering av hyresgästen gäller i detta fall inte den nya, nyss inflyttade hyresgästen.

Städ- och reparationsarbetena utförs så fort som möjligt. Om man inte kommer in i din bostad med huvudnyckeln (t.ex. på grund av husdjur) ska du så fort som möjligt kontakta Hoas så att vi kan förmedla meddelandet vidare till den som utför arbetet.

Kom ihåg att anmäla samtliga fel i bostaden med inflyttningsanmälan till Hoas trots att det finns en städ- eller reparationsuppmaning i lägenheten.